Gevolgen van TTIP voor landbouw en klimaat, mét alternatieven

15-04-15 Poster TTIP-debat WageningenBoerendebat – Gevolgen van TTIP voor landbouw en klimaat, mét alternatieven

15 april (20.00 – 22.00) Wageningen Universiteit – Forumgebouw – Zaal C222

Op woensdag 15 april wordt er een debat met vertegenwoordigers van boerenorganisaties in Wageningen georganiseerd. Het thema van dit debat is het vrijhandelsakkoord TTIP waarover momenteel wordt onderhandeld tussen de EU en de VS. Naast op de gevolgen voor de Nederlandse landbouw, wordt er ingegaan op de gevolgen van TTIP voor het klimaat. Zorgt TTIP voor meer welvaart en banen aan beide kanten van de oceaan, of juist voor een uitholling van milieu- en voedselveiligheidstandaarden en de sluiting van Europese familiebedrijven in de landbouw?  Ook wordt er een alternatief besproken en mogelijkheden om te komen tot een gezamenlijke TTIP- klimaatcampagne.

Deelnemers aan het debat

 • De volgende vertegenwoordigers van boerenorganisaties zullen hun visie presenteren (10 minuten ieder):
  • Keimpe van der Heide (bestuurslid Nederlandse Akkerbouw Vakbond)
  • Ingrid Jansen (voorzitter Nederlandse Vakbond Varkenshouders)
  • Bart Janssen (LTO Noord voorzitter vakgroep Pluimveehouderij)
  • Sieta van Keimpema (voorzitter Dutch Dairymen Board)
  • Hierna onderlinge discussie en discussie met de zaal
 • Guus Geurts (auteur Wereldvoedsel, namens XminY betrokken bij Platform ABC) over de relatie tussen vrijhandel (met name TTIP), en de mogelijkheden te komen tot een nieuw klimaatakkoord in december. Hoe zou een alternatief handelsbeleid er uit kunnen zien?
 • Mingue Marley (Fossil Free Wageningen) over hun nationale en wereldwijde campagne
 • Hier na discussie met de aanwezigen o.a. over hoe we kunnen samenwerken rond deze thema’s, b.v. binnen een gezamenlijke TTIP-klimaatcampagne.

Locatie: Droevendaalsesteeg 2, Forum-gebouw (zaal C222), Wageningen.  Het debat vindt plaats van 20.00 – 22.00. Inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee, na afloop mogelijkheden na te praten onder genot van een drankje. De toegang is gratis, graag wel aanmelden bij guusgeurts@yahoo.com of via de facebookpagina: https://www.facebook.com/events/408189682693014/

Het debat op 15 april wordt georganiseerd door Platform Aarde Boer Consument, de Boerengroep Wageningen, Stichting Otherwise, Stichting RUW, NAV, NMV en DDB.
Voor aanmelding en meer informatie: Guus Geurts  (inhoudelijke organisatie van het debat) guusgeurts@yahoo.com 06- 4397 9849

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s